Tips til at gøre din bolig grønnere

De seneste par har der været større og større fokus på global opvarmning, hvor mennesket udnyttelse af jordens ressourcer og udvinding af fossile brændstoffer som kul og olie er med til at påvirke kloden i en negativ retning.  Hvis vi forsat hæmningsløst bruger løs af jordens ressourcer, så kan det i fremtiden have enorme konsekvenser for vores samfund, hvor stigende temperaturer og vandstande vil medføre, at millioner af mennesker må flygte fra hus og hjem. Heldigvis er der måder, hvorpå hver husstand kan bidrage til at mindske konsekvenserne af global opvarmning, blandt andet ved at mindske deres eget energiforbrug, mange bække små gør en stor å.

God isolering er et must

Når vi taler om reducering af energiforbrug, så er der mange måder, hvorpå dette kan faciliteres.  En af dem er gennem god isolering af boligen.  God isolering er medvirkende til, at man ikke har brug for at varme huset op så ofte, hvilket siger lidt sig selv, hvorfor man på denne måde reducere husstandens mængde af co2.  I den forbindelse eksisterer der forskellige måder hvorpå man kan isolere sit hus. En af disse er gennem hulmursisolering.

Hulmursisolering er karakteriseret ved, at man isolere hullerne mellem den ydre og indre mur.  Det er især en nødvendighed, hvis man har et gammelt hus. En af de mest hensigtsmæssige måder, at isolere et hus på er vha. papiruld, som et bæredygtigt affaldsprodukt. Papiruld er nemlig et resultat af gamle aviser og magasiner, som er blevet omdannet til isoleringsmateriale. Fordelen ved denne type isolering er, at det sprøjtes ind, hvorfor det kan nå frem til selv de mest ufremkommelige områder.

Et andet fokus man kan have i forbindelse med isolering af huset er døre og vinduer. Det giver ikke specielt god mening, at isolere huset fra top til tå, hvis man glemmer netop disse to variabler.  Der kan trænge meget varme ud gennem vinduerne, hvis de ikke består af det rigtige materialer eller er blevet så gamle, at de trænger til en udskiftning. I den forbindelse kan det være en god idé at installere vinduer, som er energigodkendt og er produceret med henblik på at skåne miljøet, ligesom de fleste nye vinduer har termoruder, hvilket er med til at holde på varmen. Det kan du læse mere om her.

 

Bæredygtig energi

 

En af de væsentligste områder, når det handler om, at sikre sig en mere bæredygtig bolig er at fokusere på den måde huset bliver opvarmet på. Mange huse bliver opvarmet gennem olie til radiatorerne, men det er ikke en hensigtsmåde, at varme huset op på.  Først og fremmest er det dyrt, at varme huset op sådan, hvor stigende og faldende oliepriser kan gøre det svært, at ligge et budget til varmeregningen. Derimod kan man ved, at bruge varmpumper eller et træpillefyr gøre opvarmning af huset energivenligt.  En varmepumpe tager kold luft ind udefra og omdanner til et varmt luft, som bruges til opvarmning af huset. Et pillefyr bruger træpiller i stedet for kul, som tidligere har været det normale brændstof et fyr. Træpiller er lavet af træspåner, hvilket gør dem til et bæredygtigt genbrugsmateriale og derved er en miljøvenlig måde, at opvarme huset på.

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.